Rijsenhout, 20 maart 2007 – Vanaf dinsdag 20 maart heeft de samenwerking tussen Jongeren Huisvesting Waalwijk (JHW) en Casade Woondiensten een officiële status. Op het gemeentehuis in Waalwijk wordt op die dag de samenwerkingsovereenkomst getekend voor de bouw van 61 woningen in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) in plandeel Bibliotheek op Landgoed Driessen. Het gaat hier om een nieuwe manier van werken. Jongeren zelf zijn de opdrachtgevers van het project. De vereniging JHW treedt namens de jongeren op als opdrachtgever en heeft maximale invloed op het ontwerp en de realisatie.

Landgoed Driessen is een nieuwbouwwijk in Waalwijk. In deze wijk worden circa 2.500 woningen gerealiseerd in verschillende prijsklassen, huur en koop, voor jong en oud. In het plandeel Bibliotheek worden circa 250 woningen gerealiseerd door 3 à 4 projectontwikkelaars waaronder JHW. Casade Woondiensten realiseert een project van 110 nieuwbouwwoningen en heeft in overleg met de gemeente de gelegenheid geboden om 61 woningen daarvan te laten bouwen door jongeren in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). De overige 49 woningen worden huurwoningen voor senioren.

Op de achtergrond zijn de gemeente Waalwijk en Casade Woondiensten betrokken bij het project. Beide partijen hebben ruimte gegeven voor dit project omdat het aansluit en past binnen het beleid van zowel de gemeente als Casade. Om het proces goed te begeleiden heeft JHW in overleg met Casade projectontwikkelaar ‘Timpaan, de andere ontwikkelaar’ uit Rijsenhout aangesteld. Timpaan wordt voor de besluitvorming binnen JHW ondersteund door Steunpunt Wonen uit Rotterdam.

Voor alle 61 woningen in plandeel Bibliotheek in Landgoed Driessen is de koopgarantregeling van Casade Woondiensten van toepassing. Dat betekent dat de woningen ook in de toekomst beter toegankelijk zijn voor starters voor wie de koopprijzen vaak te hoog zijn. Door de combinatie van het collectief particulier opdrachtgeverschap en koopgarant worden betaalbaarheid en woonwensen optimaal gecombineerd. Binnenkort is de selectie van een architect. Rond de zomervakantie is een schetsontwerp gepland.