Rijsenhout – 1 februari 2010 – Met de oplevering van een nieuwe wijk in Waalwijk heeft Timpaan haar eerste officiële project in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) afgerond. Project Alphabeth bestaat uit 61 grondgebonden starterswoningen en is in eigen beheer ontwikkeld door jongerenvereniging JHW. CPO betekent dat de leden van de vereniging de opdrachtgever zijn voor het gehele ontwikkeltraject. ‘Andere ontwikkelaar’ Timpaan uit Rijsenhout begeleidde in opdracht van JHW het gehele project en proces als adviseur van de grote groep starters.

Het project laat zien dat het ook voor projectontwikkelaars uiterst zinvol is om een bijdrage te leveren aan het actuele thema CPO. Door de lange en complexe doorlooptijd van het ontwikkeltraject dreigen particuliere opdrachtgevers af te haken. Er zijn te veel afbreukrisico’s voor een goed resultaat. Juist met gerichte kennis en ervaring van projectontwikkeling heeft Timpaan in dit project kunnen sturen op een goed georganiseerd en kwalitatief planontwikkelingsproces. Een ander voordeel is dat inbreng van een professionele partij tegenwicht biedt aan de soms vertragende belangen van de opdrachtgevers en commerciële belangen van andere betrokken partijen. Door haar bijzondere positie in de ontwikkelwereld kan juist Timpaan in CPO-projecten als betrouwbare partner fungeren.

Dit project in Waalwijk laat zien hoe Timpaan maatschappelijk ondernemen zonder winstdoelstelling vorm geeft. Medio april wordt de inrichting van het openbaar gebied afgerond en wordt de wijkoplevering van project Alphabeth feestelijk gevierd. Ondanks de economische recessie is het de vereniging gelukt om een haalbaar project te realiseren. Met VON-prijzen vanaf € 135.000,- zijn de 61 grondgebonden woningen met veel keuzevrijheid voor de bewoner met recht kwalitatief hoogwaardige betaalbare woningen te noemen. Voor alle woningen is een koper gevonden.