Rijsenhout, 25 juli 2007 – De bouw van HerenStaete in Voorhout mag doorgaan. Dat bepaalde de bestuursrechter van de rechtbank van Den Haag. Een aantal omwonenden had een beroep ingediend tegen de bouw van het nieuwe multifunctionele woonzorgcentrum. Volgens hen zou het centrum bouwkundig niet in de omgeving passen, verkeershinder opleveren en de privacy aantasten. De rechter besliste anders.

Een aantal omwonenden van het zorgcentrum in aanbouw zag graag dat er een voorlopigevoorziening werd getroffen. Maar volgens de rechtbank is dat niet nodig. De bouw kan daardoor doorgaan. Het bouwplan is volgens de bestuursrechter goed onderbouwd en stedenbouwkundig acceptabel.

Ook is de kleine extra verkeershinder aanvaardbaar voor de rechtbank. Door de bouw van het woonzorgcentrum gaat de verkeerdrukte en het aantal parkeerplaatsen op de Boerhaavestraat toenemen. Van minder privacy is volgens de rechtbank geen sprake. De rechter heeft bij zijn besluit ook rekening gehouden met het belang van de voormalige bewoners van verzorgingshuis Agnes. Zij komen in Herenstaete te wonen.

Vrijstelling provincie

De gemeente heeft voor het bouwen van het centrum gebruik gemaakt van een zogenaamde bijzondere verklaring van geen bezwaar, een vrijstelling op het bestemmingsplan. Volgens de rechter heeft de gemeente echter een aparte vrijstelling van het bestemmingsplan nodig, omdat het gebouw binnen de straal van 800 meter rondom station Voorhout valt. Inmiddels heeft de provincie Zuid-Holland besloten deze aparte vrijstelling te geven. De gemeente maakt hiervan gebruik.

Voortgang bouw

Voor de zomervakantie is het laatste deel van de keldervloer van de Herenstaete gestort. Hierna worden kelderwanden en kelderkolommen geplaatst en wordt begonnen met de vloer van de begane grond. Eind 2008 moet het centrum klaar zijn.