Nieuw-Vennep, 6 januari 2012 – Vanaf 6 januari 2012 ligt het vastgestelde Bestemmingsplan Nieuw-Vennep Bosstraat Boshoeve ter inzage. Raadsleden van de gemeente Haarlemmermeer reageerden eind december buitengewoon enthousiast op de duurzame plannen voor deze bijzondere multifunctionele accommodatie. Ontwerpers en adviseurs van Vital PlaceS, bouwer AW Groep uit Lisse en ontwikkelaar Timpaan hebben die integraal met de toekomstige gebruikers Eva Toele en Michiel van Rennes gemaakt. Initiatiefneemster Toele is directrice van gastouderbureau De Boshoeve uit Nieuw-Vennep, dat ook de leidsters voor de opvang levert. Van Rennes is mede-eigenaar van kindercentrum Bzzzonder.

MFA De Boshoeve bestaat uit een inclusief kinderdagverblijf waar kinderen met en zonder beperking met elkaar opgroeien. Ook biedt het ruimte om te spelen, avonturen te beleven en te leren. Zo is er een natuurwerkplaats gepland, met een moestuin en ruimte voor kippen, konijnen en cavia’s. Twintig jongvolwassenen met een beperking gaan die tuin bestieren en hebben op deze manier een volwaardige dagbesteding. Onder de zonnepanelen op de verdieping is ruimte voor maatschappelijk verantwoorde ondernemers met oog voor mens en dier.

Het gebouw is zo ontworpen dat het meer energie levert dan er verbruikt wordt. Het integraal technisch groen, binnen en buiten, zorgt voor energiereductie en helpt bij het zuiveren van lucht. Ook aan waterzuivering is gedacht voor het spoelen van de toiletten en het draaien van de wasjes. In het gebouw is de uitstoot van schadelijke stoffen beperkt en zorgt Fullspectrum daglicht voor optimale leer- en werkprestaties.

Bzzzonder Boshoeve BV, een samenwerking tussen Toele en Van Rennes, gaat het pand en de natuurwerkplaats huren van investeerders Ad Wijnhout van de AW Groep, de plaatselijke architect Joost Valk van Vital PlaceS en projectontwikkelaar Timpaan. Die willen niet alleen zorgen dat de hoeve er komt, maar blijven ook betrokken als eigenaar. Verwacht wordt dat er in februari 2012 gestart kan worden met de bouwwerkzaamheden.