Bodegraven, 11 februari 2014

Op 10 februari hebben wethouder Kees Oskam, namens het college van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, en Jaap Zwart, algemeen directeur van projectontwikkelaar Timpaan, de aanvullende afspraken ondertekend voor het woningbouwproject Nieuw Westveen te Reeuwijk-Brug. Timpaan heeft in overleg met de gemeente een aangepast plan voor de voormalige scholenlocatie in Reeuwijk-Brug West gemaakt dat aansluit op de huidige woningbehoefte van de gemeente.

In mei 2012 heeft Timpaan het vorige plan in de verkoop gebracht maar dit heeft vanwege de crisis niet geleid tot de gewenste verkooppercentages voor de koopwoningen. In opdracht van Woningbouwvereniging Reeuwijk heeft Timpaan binnen het plan wel een appartementengebouw met 23 sociale huurwoningen voor senioren gerealiseerd. Gemeente en Timpaan zijn tot de conclusie gekomen dat een gedeeltelijke herontwikkeling noodzakelijk was. Het afgelopen jaar hebben partijen meerdere stedenbouwkundige varianten uitgewerkt binnen een flexibel bestemmingsplan. Ook zijn er afspraken gemaakt dat Timpaan binnen 4 jaar de gehele grondpositie van de gemeente over zal nemen.

Programma

Op dit moment werkt Timpaan de voorkeursvariant verder uit met daarin naast het gerealiseerde appartementengebouw voor Woningbouwvereniging Reeuwijk nog 31 grondgebonden koopwoningen in verschillende prijscategorieën. Binnen het plan worden 22 rijwoningen ontwikkeld die drastisch in prijs zijn verlaagd ten opzichte van het eerdere plan. Ook worden er 6 twee-onder-een-kapwoningen en 3 vrijstaande woningen ontwikkeld. Deze woningen zijn aanzienlijk groter qua woon- en kaveloppervlakte en beschikken standaard over een garage welke ook als extra woonoppervlakte aan de woonkamer kan worden toegevoegd. Gemeente, Timpaan en Woningbouwvereniging Reeuwijk zijn bovendien in gesprek om een tweede vergelijkbaar appartementengebouw met 22 huurappartementen voor senioren binnen deze voorkeursvariant te ontwikkelen.

Duurzaamheid

Op verzoek van de gemeente wordt extra aandacht besteed aan duurzaamheid en gezondheid. Zo zullen 3 vrijstaande woningen en mogelijk 6 twee-onder-een-kapwoningen standaard worden voorzien van 10 m2 PV panelen waardoor deze woningen een EPC hebben van ca. 0,4. De ontwikkelaar zal ook verschillende interessante duurzaamheidspakketten optioneel aanbieden voor alle koopwoningen. Voor oplevering worden bovendien alle woningen in het project middels infraroodcamera en rooktesten gecontroleerd zodat er geen isolatie- en geluidslekken meer in de woningen bevinden.

In maart 2014 zal de gemeenteraad zich buigen over de vaststelling van het definitieve bestemmingsplan en de bijhorende exploitatie. Indien de raad positief besluit dan is Timpaan voornemens om voor de zomer van 2014 met het project in de verkoop te gaan.