Drs. Ingeborg de Jong (51) is per 15 februari benoemd tot algemeen directeur van Timpaan, ‘de andere ontwikkelaar’, te Hoofddorp. In die functie volgt zij Jaap Zwart op, die in de loop van dit jaar met pensioen gaat. Zwart was sinds 2000 algemeen directeur van Timpaan. Hij blijft nog enige tijd als adviseur aan het bedrijf verbonden.

Ingeborg de Jong werkt sinds 1988 in de vastgoedsector, waarin zij uiteenlopende functies heeft vervuld, vaak op het snijvlak van publieke en private vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Tot haar overstap naar Timpaan was zij bij de gemeente Leiden verantwoordelijk voor de afdeling Vastgoedontwikkeling en Grondzaken. Daarvoor werkte De Jong bij Boer&Croon Ruimtelijke Investeringen en was ze in dienst bij NS Vastgoed en HBG/Mabon (het tegenwoordige AM). Bij Timpaan wordt zij verantwoordelijk voor gebiedsontwikkelingen en de verwerving en ontwikkeling van vastgoedprojecten.

In de ontwikkelwereld neemt Timpaan een bijzondere positie in. De aandelen van het bedrijf zijn in handen van de Stichting Timpaan, waardoor Timpaan kan opereren als maatschappelijke onderneming. De winsten hoeven niet aan aandeelhouders te worden uitgekeerd, maar kunnen worden aangewend voor bijvoorbeeld een hogere bouwkwaliteit of maatschappelijke doeleinden. De projecten die Timpaan ontwikkelt, lopen uiteen van zeer betaalbare woningen tot woningen in het hoogste marktsegment, soms in combinatie met winkels, medische voorzieningen, kantoren en bedrijfsruimten.

“Ingeborg de Jong is een ervaren vastgoedprofessional, die haar sporen heeft verdiend in de woningbouwontwikkeling en in de samenwerking met gemeenten, woningcorporaties en zorgpartijen”, zegt Henk van Zandvoort, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Timpaan. “Met haar benoeming is de continuïteit van Timpaan gewaarborgd. De Raad van Commissarissen heeft er alle vertrouwen in, dat onder haar leiding de ingezette koers, samen met de gehele organisatie, verder wordt doorgezet”, aldus Van Zandvoort.

“Timpaan is aan Jaap Zwart veel dank verschuldigd voor zijn inzet en sturing in de afgelopen vijftien jaar. Hij was destijds de eerste directeur van Timpaan nieuwe stijl, de ándere projectontwikkelaar, en heeft ons bedrijf echt stevig op de kaart gezet. We zijn dan ook verheugd, dat Jaap ons nog enige tijd als adviseur wil bijstaan.”