Grond voor fundamenteel anders wonen in Rotterdam

Op de Lloydpier in het Lloydkwartier is grond gereserveerd voor fundamenteel anders wonen in Rotterdam. De Gemeente Rotterdam stelt er ruimte beschikbaar voor een nieuwe wooncoöperatie. Dat betekent in een notendop betaalbaar én kwalitatief duurzaam wonen voor gezinnen, midden in de stad.

Duurzaam en betaalbaar wonen naar Zwitsers model

Betaalbaar én goed wonen midden in de stad zijn belangrijke uitgangspunt voor Het Rotterdams Woongenootschap (HRW), de nieuwe coöperatie die het initiatief nam om een andere woonvorm in Rotterdam te realiseren. Geïnspireerd op het bewezen succes van de (ruim 250!) gevestigde Zwitserse Genossenschaften, introduceert HRW als coöperatieve vereniging deze woonvorm nu ook in Nederland.

HRW en Timpaan ontwikkelen op de Rotterdamse Lloydpier

Op de Rotterdamse Lloydpier worden vijftig woningen gerealiseerd, met voldoende ruimte én veel groen. Duurzame woningen bovendien, die decennia lang meegaan door kwalitatief hoogwaardige bouw. HRW heeft daarvoor de samenwerking gezocht en gevonden met Timpaan, de andere ontwikkelaar. Timpaan is een gebieds-en woningontwikkelaar die ontwikkelt vanuit het perspectief dat wonen naar je zin bijdraagt aan de kwaliteit van het leven en dat iedereen in onze maatschappij daar recht op heeft. Als stichting is Timpaan in staat om haar winsten aan te wenden voor bijvoorbeeld meer woonkwaliteit of nieuwe wooninitiatieven.

Timpaan en HRW zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling, waarbij HRW het gedachtengoed rondom het woonconcept inbrengt en Timpaan verantwoordelijk is voor de aanvangsinvesteringen en de projectontwikkeling.

Huisvesting voor de middengroepen in de stad

Ook sociaal gezien investeren  HRW  en Timpaan in de toekomst. In de toekomst van Rotterdam zelf, welteverstaan. Want meer dan ooit is het nu belangrijk de middengroep in de stad te houden. Zij komen niet in aanmerking voor sociale huurwoningen, maar vinden geen passend aanbod aan koopwoningen in de stad. Het gevolg is dat een groot deel van deze groep de stad verlaat. HRW en Timpaan hechten waarde aan een ongedeelde stad, met ruimte voor iedereen. Dát maakt deze woonvorm sociaal, net als de samenspraak van bewoners bij het gezamenlijk besluiten over de opzet, indeling en gedeelde faciliteiten van het gebouw. Het gebouw is gezamenlijk eigendom van alle leden in de coöperatieve vereniging, en is duurzaam onttrokken aan speculatie: het kan in beginsel niet verkocht worden.

Vernieuwend: woonruimte bieden in een coöperatieve vereniging

Als dit wat idealistisch klinkt, komt het omdat het dat is. De oprichters van HRW zagen het beproefde model eerder in werking in onder andere Zwitserland en Duitsland. Juist hier in Nederland biedt de woningmarkt er nu alle aanleiding toe. Het model werkt als volgt: Het Rotterdams Woongenootschap richt een coöperatieve vereniging op, bewoners zijn leden en leggen eigen kapitaal in. Ze betalen maandelijks een huur op kostprijsbasis. Op die manier kunnen de huren circa 20- 30% onder marktconforme prijzen voor vergelijkbare woningen liggen: variërend tussen de 700 en 1150 euro per maand, afhankelijk van de grootte. Aanvullende financiering voor de realisatie van het project zal worden aangetrokken vanuit de financiële markt en hiervoor worden op dit moment door Timpaan en HRW de voorbereidingen getroffen.  Timpaan neemt alle aanvangsinvesteringen en contractuele verplichtingen voor haar rekening.

Locatie Lloydpier

Ook de Gemeente Rotterdam onderschrijft het belang van voldoende woningaanbod en -ontwikkeling voor middeninkomens in de stad. De Lloydpier is één van de locaties waar de stad zelf nog grond uitgeeft en zodoende wordt dit de plek waar het eerste project van Het Rotterdams Woongenootschap de komende jaren zal verrijzen.

De realisatie van een ideaal

Het komende jaar werken Timpaan en HRW aan een project dat haalbaar, maakbaar en financierbaar is, met professionele partijen en toekomstige bewoners. Op 23 mei aanstaande is er een bijeenkomst gepland waarbij HRW de opzet, werking en laatste ontwikkelingen presenteert aan geïnteresseerden en potentiele leden. Wie zich herkent in dit ideaal kan zich die avond  – of op een later moment online – inschrijven en is wellicht onderdeel van het allereerste Rotterdamse Woongenootschap.