Overeenkomst herontwikkeling bedrijventerrein Amstelhoek getekend

Op 3 maart ondertekende de gemeente De Ronde Venen en de ontwikkelaars Trebbe, Timpaan en Blantema een intentieovereenkomst voor de herontwikkeling van het bedrijventerrein ‘De Engel’ aan de Amstelkade in Amstelhoek. De partijen hebben de intentie om hier een levendige woonwijk te realiseren die past in de structuur van Amstelhoek. In totaal komen er circa 120 nieuwe woningen op het gehele terrein. Het terrein is volledig in eigendom bij de projectontwikkelaars.

Wethouder Rein Kroon is tevreden: “Er is erg veel vraag naar woningen in onze gemeente. Met het tekenen van deze overeenkomst, komt de realisatie van deze ontwikkeling weer een stapje dichterbij.”

Hein Trebbe jr., directeur Trebbe: “Ik ben trots op de ondertekening van de intentieovereenkomst, een mooie eerste mijlpaal in de herontwikkeling van een bedrijventerrein naar een duurzame en gezonde leefomgeving. Op naar een mooie samenwerking!”

Ingeborg de Jong, directeur Timpaan: “Het project sluit perfect aan bij de missie van Timpaan: het ontwikkelen van kwalitatief hoogstaande, betaalbare woningen. Dit komt in dit project tot uiting in de 30% sociale huur en 15% betaalbare koop. We zien ernaar uit om dit project met de samenwerkingspartners verder op te pakken.”

Joost Beijers, directeur Blantema: “Als trotse eigenaar van de oude zuivelfabriek aan de Amstel staan wij te popelen om de fabriek als middelpunt van deze ontwikkeling te restaureren en duurzaam te renoveren, zodat de fabriek weer onderdeel gaat uitmaken van dit prachtige dorp. Wij kijken ernaar uit om onze samenwerking voort te zetten met onze partners.”

Structuurvisie Amstelhoek: woningbouw op bedrijventerrein

In 2011 heeft de gemeente in overleg met inwoners van Amstelhoek de Structuurvisie Amstelhoek opgesteld. Daarin staat als uitgangspunt dat het bestaande bedrijventerrein ‘De Engel’ wordt herontwikkeld om woningen te bouwen. De eigenaren van het bedrijventerrein en de gemeente De Ronde Venen hebben afgesproken dit plan de komende periode samen verder uit te werken, in overleg met de omwonenden. Belangrijk daarbij is dat de stedenbouwkundige uitwerking aansluit op het dorpse karakter van Amstelhoek.

Dat betekent onder meer dat de voormalige melkfabriek “Blantema” als gemeentelijk monument behouden blijft. Verder is er aandacht voor parkeren, ontsluiting en (verkeers-)veiligheid.

Meer informatie over het deel dat Timpaan ontwikkelt is hier te vinden: https://www.wonenaanamstelkade.nl/

Amstelhoek Gemeente Ronde Venen Timpaan Trebbe Blantema