Per juli is Hayo Doornink als niet-uitvoerend bestuurder toegetreden tot het bestuur van projectontwikkelaar Timpaan uit Hoofddorp. Doornink kan steunen op een brede ervaring op het terrein van projectontwikkeling, gebiedsontwikkeling en daarbij behorend beleid, strategie en processen. Hij was tot maart dit jaar Directeur Operations / Statutair Bestuurder van BPD (Bouwfonds Property Development). Van 2010 tot 2019 was hij lid van de Raad van Toezicht van SWK. Hij gaat zich binnen het bestuur van Timpaan richten op de portefeuille bedrijfsvoering.

“Ik kijk er naar uit Timpaan te helpen om zich verder te ontwikkelen. De doelstelling om voor betaalbare woningen en andere maatschappelijk relevante projecten te zorgen, spreekt mij erg aan. Bij een moeilijke markt zoals we die nu kennen is het nog meer dan anders relevant dat er partijen zijn die dit soort projecten oppakken”, aldus Hayo Doornink.

Timpaan hanteert sinds 2018 een nieuwe bestuursstructuur. De Stichting Timpaan kent een éénlaagsbestuursmodel (‘one tier board’). In dit model maken drie niet-uitvoerend bestuurders en de uitvoerend bestuurder deel uit van de Stichting en is er geen Raad van Commissarissen. Het stichtingsbestuur houdt toezicht of de werkmaatschappij Timpaan zich in haar ontwikkelprojecten richt op  de bedrijfseigen activiteiten zoals betaalbare woningbouw (Verandawoning en de Smartwoning) en andere concepten die aansluiten bij de maatschappelijke positie die Timpaan inneemt in de vastgoedsector. Deze woonconcepten worden gecombineerd met andere vastgoedprojecten en met gebiedsontwikkelingen.  Daarnaast is het bestuur belast met de reguliere toezichthoudende taken en verantwoordelijkheden.

Ingeborg de Jong is uitvoerend bestuurder bij Stichting Timpaan en algemeen directeur van werkmaatschappij Timpaan. Henk van Zandvoort en Alexander van Mook zijn niet-uitvoerende  bestuursleden. Hier is nu Hayo Doornink bijgekomen. Alexander Van Mook treedt eind dit jaar af.