Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, 15 oktober 2014.

Op woensdag 15 oktober 2014 tekenden wethouder Kees Oskam van gemeente Bodegraven-Reeuwijk en directeur Vincent van Luit van Woningbouwvereniging Reeuwijk de overeenkomst voor 22 huurappartementen in Reeuwijk-Brug. Begin 2015 start de bouw van de huurappartementen op de voormalige scholenlocatie in Reeuwijk Brug-West.

Veel belangstelling

Wethouder Oskam: “Het is mooi dat de bouw van deze appartementen nu van start gaat. Hiermee geven het college van BenW en de woningbouwvereniging antwoord op de vraag naar dit type woningen in onze gemeente.” Eind 2013 werd al een appartementencomplex opgeleverd met 23 sociale huurappartementen aan de Van Staverenstraat. Hier was veel belangstelling voor, van vooral senioren. Het tweede appartementencomplex aan de Van Heuven Goedhartlaan/ Mesdagstraat is eveneens bedoeld voor senioren. Van de 22 appartementen zijn tenminste 17 appartementen onderdeel van het sociale huursegment. Vijf appartementen kunnen ook in het middeldure segment verhuurd worden; een segment waar steeds meer vraag naar komt.

Voorbereiding vanaf november

Begin november 2014 starten de werkzaamheden in het gebied. De grond wordt dan voorbereid op de bouw. In februari 2015 staat het heiwerk gepland. Tegelijkertijd wordt gestart met de bouw van de koopwoningen die ook onderdeel uitmaken van het woningbouwproject. Projectontwikkelaar Timpaan is de geselecteerde ontwikkelaar voor alle woningen in Nieuw Westveen.