BAZA Zuiderloo is nu in verkoop! Deze nieuwe wijk in Heiloo ligt ten westen van het huidige Zuiderloo, aan de Vennewatersweg, tussen de Westerweg, Krommelaan en het spoor. De 9 eengezinswoningen en 12 Smartwoningen krijgen een ruimtelijke opzet, in combinatie met diverse typen tuinen en openbaar groen met bomen. Er zit op alle woningen in BAZA Zuiderloo zowel een zelfbewoningsplicht als een antispeculatiebeding dat geldt voor 5 jaar. Daarmee blijven de woningen bereikbaar voor de doelgroep waarvoor we ze ontwikkelen.

Om in aanmerking te komen voor een Smartwoning, moet je voldoen aan de gestelde inkomensgrens. Voor een éénpersoonshuishouden is dit € 58.000,- en voor een gezamenlijk inkomen is dit € 67.000,- bruto per jaar. Dit toetsen we aan de hand van een Inkomensverklaring (voorheen IB60-formulier) van de Belastingdienst, die je bij de inschrijving voegt.

Timpaan ontwikkelt in het gebied Zuiderloo te Heiloo circa 275 woningen. De plandelen De Linde I en II zijn reeds gerealiseerd. Plandeel De Linde III is verkocht en met Zuiderloo-BAZA komt er weer een echte Zuiderloo-wijk bij. Het betreft 21 woningen in 2 verschillende types en diverse afwerkings- en (uitbouw)opties. Goed voor een dorpse, maar wel eigentijdse uitstraling. Met een wijkstructuur die waar mogelijk het oude landschap in ere houdt. Kortom: een echte Zuiderloo-wijk waar het heerlijk wonen wordt in een groen getinte ambiance.

BAZA Zuiderloo Rijwoningen
BAZA Zuiderloo Smartwoningen