Ridderkerk, 20 maart 2018

‘Driehoek Het Zand wordt één van de duurzaamste wijken van Nederland’

Vorige week heeft het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Ridderkerk definitief de opdracht voor de ontwikkeling van circa 120 nieuwbouwwoningen in Driehoek Het Zand gegund aan de ontwikkelcombinatie van AMARE Vastgoed uit Ridderkerk en Timpaan uit Rijsenhout. Voor de realisatie van de woningbouw is Bouwbedrijf Wagemakers uit Oss aangesloten. Het ontwerp voor Driehoek Het Zand is van Heren 5 Architecten uit Amsterdam en landschapsarchitect Rrog, eveneens uit Amsterdam. Het NIBE (Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie) adviseerde voor dit plan voor wat betreft de duurzaamheid. De partijen hebben met hun inschrijving de aanbesteding gewonnen die de gemeente uitschreef. Volgens de gemeente biedt het plan ‘een overtuigend integraal concept dat met een eenduidige vormentaal leidt tot een helder karakter van het gebied.’ De visie op duurzaamheid sluit bovendien goed aan bij de ambitie van de gemeente.

Toekomstbestendige, groene en uiterst duurzame wijk

In het winnende plan voor Driehoek Het Zand, het driehoekige plangebied tussen de Vlietlaan, de Erasmuslaan en de Hugo de Grootlaan in de wijk Drievliet, blijft het groene karakter van de locatie behouden en wordt die zelfs versterkt door de aanleg van een multifunctioneel park. Ook met duurzaamheid wordt, in reactie op de wens van de gemeente, groots uitgepakt: naast de groen- en waterbeleving worden in de wijk allerlei high-end installaties en technieken toegepast, die het gebied energieneutraal en uiterst leefbaar maken. Driehoek Het Zand wordt hiermee een innovatieve en zeer toekomstbestendige wijk.

Overal uitzicht op groen en water

In Driehoek Het Zand wordt een park aangelegd met daarin drie gebouwen met overal uitzicht op het groen en het water in de wijk. Door het park slingert een brede sloot die het bestaande water uit de omgeving verbindt. Er zijn licht glooiende oevers, steilere oevers en plasbermen met rietlandjes. In het plan komt een waterpartij met daarin een speeleiland: een perfecte plek voor kinderen om in een natuurlijke omgeving te spelen. Aan de Vlietlaan krijgen de gebouwen een groene, oplopende plint die doet denken aan de oorspronkelijke dijk. Natuurlijke taluds met de functie van extra waterbuffers geven de wijk kleine speelse hoogteverschillen.

Organische woongebouwen in het park

In het park komen drie gebouwen waarin naast appartementen, eengezinswoningen en beneden-bovenwoningen ook een sportzaal is ondergebracht. Daarnaast biedt Driehoek Het Zand een buitensportveld en een ontmoetingsplek. Net als het park hebben ook de drie woongebouwen een organische vorm: royale afgeronde hoeken met daarachter buitenruimtes. Doordat de woningentrees aan de buitenzijde zijn gesitueerd, ontstaat een levendige interactie met het aangrenzende park. De gebouwen vormen daardoor één geheel met het park, óók door het gebruik van natuurlijke bouwmaterialen als baksteen en hout. De hoogten variëren van 3 tot 3,5 lagen direct aan het park tot 3,5 – 4,5 lagen aan de Vlietlaan.

Energieneutraal en toekomstbestendig wonen

Driehoek Het Zand is ontworpen als uiterst duurzame wijk: alle gebouwen zijn energieneutraal en gasloos, er zijn bouwmaterialen en –methoden geselecteerd met een zo laag mogelijke milieu-impact, materialen gaan lang mee en verouderen op een mooie manier. Door de toevoeging van veel groen in het plan en daglicht in de woningen is het hier straks uitermate comfortabel wonen. Bij de opzet van de wijk is ook rekening gehouden met de toe te passen materialen, de verlichting en de sociale veiligheid van de buitenruimte. Uiteraard worden in het openbaar gebied elektrische laadpalen geplaatst.

Start verkoop eind 2018

In nauwe samenspraak met AMARE Vastgoed, Timpaan Hoofddorp en Gemeente Ridderkerk gaat de architect de bouwplannen verder uitwerken. Omwonenden en belangstellenden zullen in een later stadium worden uitgenodigd om mee te denken over onder meer de inrichting van de buitenruimte.

De verwachting is dat de verkoop van de woningen start in het vierde kwartaal van dit jaar. Inschrijven als belangstellende is nu al mogelijk op www.driehoekhetzand.nl.