Ingeborg de Jong, directeur Timpaan: “Stichting Timpaan heeft 2020 afgerond met mooie resultaten. Wij zijn trots op wat we met onze partners voor elkaar hebben gekregen in gebiedsontwikkelingen en in de woningen die we ontwikkelen. Telkens vanuit dezelfde overtuiging: iedereen heeft recht op een woning.

Ondanks de Corona-crisis en andere uitdagingen die in 2020 op ons afkwamen was het ook financieel een goed jaar. Timpaan realiseerde een eigen omzet van ruim € 48.500.000 en we transporteerden 234 woningen. Met een solvabiliteit van 72% blijven we een financieel gezond bedrijf dat kan inspelen op de kansen die de markt biedt. Een mooi resultaat en een mooie uitgangspositie voor de toekomst!”

Ontwikkelen voor morgen

Timpaan richt zich steeds nadrukkelijker op het vormgeven van die toekomst. Timpaan is een van de founding partners van Circulair-West, een netwerk van bedrijven in de Randstad-regio die zich inzetten voor circulariteit. De nadruk ligt op ketensamenwerking tussen bedrijven, overheid en kennisinstellingen die graag willen innoveren in concrete en haalbare projecten. Timpaan committeerde zich voorts aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

In verschillende projecten kunnen we onze duurzame ambities al waarmaken en dat is onder andere zichtbaar in Vlaardingen-Westwijk. We werden door de gemeente geselecteerd voor de ontwikkeling van 179 energieneutrale woningen. Door nieuwe innovaties, slim watermanagement en een groene buitenruimte worden hittestress en eventuele wateroverlast tegengegaan. Daarnaast worden de woningen voorzien van groene delen in de gevels.

Of neem BOSS in Almere: op een fantastische plek aan het Gooimeer, aan de rand van het Cirkelbos, ontwikkelt Timpaan een duurzame villawijk én een nieuw bos. Een bos waarin je woont in een exclusieve villa, op een enorme kavel van minimaal 1.500 m2, met bomen tot aan de voordeur. Het bos wordt eigendom van de kopers.

Het zijn twee voorbeelden van projecten waarin circulair denken en de natuur voorop staan, zonder dat daarbij wordt ingeboet op woongenot. In tegendeel: de toekomstige bewoners zullen hier zeer fijn gaan wonen.

Van Smartwoning tot gebiedsontwikkeling

We sloten het jaar af met de start van een bijzondere gebiedsontwikkeling: Oostzijderpark te Zaandam. Het project, dat we samen met Ontwikkeladviseur ontwikkelen, bestaat uit ruim 500 woningen. We zijn gestart met de bouw van de eerste fase: een beleggerswoontoren met daarin 171 appartementen, horeca en een parkeergarage. De komende jaren volgen koopwoningen, huurwoningen voor de corporatie en zal deze gebiedsontwikkeling steeds meer vorm krijgen.

Ook met ons eigen betaalbaalbare woningconcept de Smartwoning boekten we weer de nodige successen: in Uithoorn startte de bouw van 24 Smartwoningen en de volgende projecten in Aalsmeer, Heiloo en Hensbroek komen eraan. Hiermee bedienen we de groeiende groep een- en tweepersoonshuishoudens in Nederland, of dit nu starters, senioren of singles zijn, en grote behoefte hebben aan een betaalbare koopwoning.

Stichting Timpaan heeft als doelstelling om te investeren in woningen voor iedereen en het bestuur is verheugd dat de portefeuille voor de komende jaren goed gevuld is, waardoor de komende jaren op diverse locaties in West-Nederland vele Timpaan-projecten zullen worden ontwikkeld.