In het kader van een onderzoek dat wij willen laten uitvoeren is Timpaan op zoek naar een stagiair. De looptijd van de stage is 3 tot 4 maanden. We willen starten met het onderzoek en de stage in september.

Wie ben jij?

Je hebt een sociaaleconomische achtergrond en volgt een opleiding op HBO / WO-niveau in het studiegebied van planologie, ruimtelijke ordening of aanverwante gebieden.

Timpaan is een projectontwikkelaar met een stevige maatschappelijke achtergrond.

De opdracht aan jou als stagiair is om het maatschappelijke profiel van Timpaan uit te werken in een business model.

Denk hierbij aan de onderwerpen:

  • profilering/positionering
  • financiën
  • marketing
  • communicatie

Wie is Timpaan?

Timpaan richt zich op eigentijdse woningen en vernieuwende woonconcepten, zowel voor starters, gezinnen, ouderen als zorgbehoevenden. In kernen, dorpen en stedelijke wijken in West- en Midden Nederland. Nieuwbouw én transformatie. Dat doen we al sinds 1992 en altijd met een scherp oog voor de bewoner en de omgeving. Timpaan is een stichting; de winst die wij realiseren gaat niet naar aandeelhouders. Het stichtingsbestuur bepaalt jaarlijks aan welke maatschappelijke relevante projecten die wordt besteed. Wij gebruiken onze winst ook om innovaties te stimuleren, zoals betaalbare woonconcepten of duurzame gebiedsontwikkeling.

De organisatie telt 17 medewerkers en is gehuisvest op een nieuwe locatie in het centrum van Hoofddorp, dichtbij het NS-station.

Ben jij degene die we zoeken?

Reageren op de vacature kan door je cv en een motivatiebrief te mailen naar info@timpaan.nl onder vermelding van ‘vacature stage’. Vragen over de vacature kunnen gesteld worden aan Ingeborg de Jong (idejong@timpaan.nl) en Erik van Bemmelen (evanbemmelen@timpaan.nl)

Vergoeding

Voor de stage geldt een vergoeding à € 400,- per maand. Daarnaast doe je kennis op over ons vakgebied en neem je deel aan de Timpaan-activiteiten die in de stageperiode plaatsvinden.