De personeelsvereniging van Timpaan heeft een donatie gedaan aan de Voedselbank Haarlemmermeer. Omdat ons kantoor gesloten is zijn de uitgaven van onze personeelsvereniging beperkt en stelt de vereniging dit bedrag beschikbaar aan de Voedselbank. Daarmee gaat dit geld nu naar mensen die het hard nodig hebben. Zelf doneren kan via de website: https://www.voedselbankhaarlemmermeer.nl/doneren-geld/