In oktober 2020 is Timpaan aan de slag gegaan met de verkenning van hoe wij de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties kunnen borgen in de organisatie. In drie groepen is onderzocht welke haalbare onderwerpen we graag in 2021 oppakken en wat hiervoor nodig is. Ook is hierin meegenomen wat de doelen op langere termijn kunnen realiseren. Enerzijds keken we naar doelen op projectniveau, anderzijds op organisatieniveau. Dit heeft geleid tot een vijftal SDG’s die zowel op project- als organisatieniveau opgepakt kunnen worden: 6, 7, 11, 12 en 15. Maar we hebben afgelopen jaar ook mooie slagen kunnen maken met een aantal andere doelen. Vandaag, op Earth Day 2022, publiceren we met trots onze Sustainable Development Goals rapport over 2021.

Het afgelopen jaar hebben we op diverse projecten de doelstelling van de SDG’s meetbaar kunnen maken. Ook hebben we vanuit de ambitie op verschillende projecten extra geïnvesteerd, sterker nog het is zelfs onderdeel van ons investeringsbesluit bij een verwerving. Dit document geeft een mooi beeld van de waargemaakte ambities van 2021. Het maakt hongerig naar nieuwe duurzame uitdagingen in 2022. We kijken daarom gezamenlijk uit naar de kansen die we in 2022 kunnen oppakken en willen hier de lat nog hoger leggen. Veel plezier bij het lezen van het rapport. En heb je zelf ideeën? We horen ze graag!