Timpaan ontwikkelt aan de Kruisweg 835 in Hoofddorp het project Het Gemaalhuis. De gemeente Haarlemmermeer heeft in de zomer van 2016 een prijsvraag voor deze locatie uitgeschreven. Na selectie bleven vijf teams over, waarbij de gemeente het plan Het Gemaalhuis als beste heeft beoordeeld. In het plan komen 30 grondgebonden woningen en 53 appartementen. Hiervan zullen 40 appartementen worden verkocht aan een belegger en worden verhuurd. De overige 43 woningen zullen waarschijnlijk vanaf december 2017 in verkoop worden gebracht.

Van dinsdag 23 mei tot en met maandag 3 juli 2017 ligt het bestemmingsplan ‘Hoofddorp Oost 1ste herziening’ ter inzage. Op woensdagavond 14 juni van 19.00 tot 20.30 uur organiseert de gemeente samen met Timpaan een inloopbijeenkomst in het Raadhuis, Heijezaal aan het Raadhuisplein 1 in Hoofddorp. Belangstellenden zijn van harte welkom. Om organisatorische redenen wordt iedereen die aanwezig wil zijn verzocht dit uiterlijk 9 juni 2017 door te geven aan info@haarlemmermeer.nl of telefonisch via 0900 1852.

In oktober wordt het bestemmingsplan vastgesteld. De verkoop start naar verwachting in december van dit jaar. Er kan naar verwachting in mei 2018 begonnen worden met de bouw, zodat als alles meezit de oplevering in juni 2019 kan plaatsvinden.
Vul het formulier onderaan deze pagina in als u zich wilt aanmelden als geïnteresseerde: http://www.timpaan.nl/projecten/het-gemaalhuis