De gemeente Lisse en ontwikkelaar Timpaan ondertekenden op 7 februari de intentieovereenkomst Nieuw Meerzichtfase I. Dit is een mooie eerste stap richting de ontwikkeling van Meerzicht. Op het voormalig Mieloo-terrein ziet de gemeente graag woningen. Timpaan heeft hiervoor een plan gemaakt.

Het plan van Timpaan omvat 66 woningen waarvan 30% sociaal en 12% in de categorie betaalbaar. Hiermee wordt in de woningbehoefte van Lisse voorzien.

In de afgelopen twee jaar heeft er een participatietraject plaatsgevonden en zijn er drie inloopavonden geweest. Hieruit bleek dat ook de inwoners van Lisse het gebied graag ontwikkeld zien. Daarbij is er ook een verkeersonderzoek uitgevoerd, waaruit blijkt dat de woningbouw op de locatie mogelijk is. Dit onderzoek is tijdens de laatste participatieavond ook gepresenteerd.

In de intentieovereenkomst hebben we financiële afspraken gemaakt voor de initiatieffase en afspraken vastgelegd om te komen tot een anterieure overeenkomst. Partijen hebben de ambitie uitgesproken naar elkaar om in het eerste kwartaal van 2017 deze anterieure overeenkomst te sluiten. In de komende maanden gaan we aan de slag met deze overeenkomst, waarin we de verdere kaders en daadwerkelijke afspraken (waaronder de financiële afspraken) vastleggen voor het vervolgtraject om te komen tot realisatie. Ook zullen de plannen verder gedetailleerd en uitgewerkt worden. Er zal daarbij een haalbaarheidsstudie aan de Raad worden voorgelegd. Na goedkeuring van de Raad zal het bestemmingsplantraject opgestart worden om te komen tot een bestemmingsplan voor Meerzicht fase 1. Hiermee komt de ontwikkeling in zicht.

Bent u geïnteresseerd in het project? Aanmelden kan onderaan de projectpagina: http://www.timpaan.nl/projecten/nieuw-meerzicht

Like de Facebookpagina om op de hoogte te blijven van het project: https://www.facebook.com/nieuwmeerzicht

Op de foto Cees Ruigrok, wethouder van de gemeente Lisse, en Ingeborg de Jong, algemeen directeur Timpaan.