Tijdens PROVADA 2019 mocht ik een rondetafelgesprek leiden over het thema betaalbaarheid en het creëren van woongemeenschappen (‘communities’) in wonen. Het panel bestond uit 3 directeur-bestuurders van woningcorporaties, een CIO van een woningbelegger en uiteraard Timpaan zelf. Het gesprek ging over hoe betaalbaar wonen ook echt vorm te geven. In dit artikel deel ik graag de uitkomsten.

Betaalbaarheid is hét thema

Betaalbaarheid van wonen is nu een belangrijk maatschappelijk thema en zal dat in de toekomst alleen maar meer worden. Er wordt veel over gesproken, maar het is ook tijd om meer te gaan doen. Daar waren alle panelleden het wel over eens. Gevraagd naar hun concrete activiteiten op het gebied van betaalbaarheid, kwam een aantal mooie wapenfeiten naar voren. Zo vertellen Ton de Rond van ouderenhuisvester Habion en Ron de Haas van Mozaïek Wonen uit Gouda dat de huurverhoging nu al niet meer bedraagt dan de inflatiecorrectie, ondanks dat corporaties pas per 2020 officieel verplicht zijn om dat te doen. Harry Platte van de Zaanse woningcorporatie Parteon wist 130 euro per maand op de huurkosten te besparen door woningen energieneutraal te maken en ook Erwin Wessels, Chief Investment Office van belegger Altera Vastgoed, realiseert betaalbaarheid door de energieverbruikslasten aanzienlijk te beperken en daarmee de woningportefeuille te verduurzamen. Timpaan heeft haar roots vanuit de corporatiesector niet verloochend en specialiseert zich als ontwikkelaar van betaalbare koopwoningen. “Onder meer met de grondgebonden Smartwoning, een concept dat Timpaan op steeds meer plekken realiseert”, aldus Verkoopmanager Oscar Kamerbeek.    

Vraag uit de markt

Gevraagd waar in de markt veel behoefte aan bestaat noemen de corporaties vooral de woningen voor ouderen, starters en kleine huishoudens met afmetingen tussen de 40 en 55 m2. Daarbij lijkt omvang van de woning ondergeschikt aan de omgeving. “Huurders vinden het veel belangrijker dat er wat te doen is”, aldus Ton de Rond van Habion. Ook Oscar Kamerbeek van Timpaan ziet de behoefte aan een levendige omgeving waar ruimte is om elkaar te ontmoeten. De ontwikkelaar ziet echter ook de uitdaging om volwaardige woningen te ontwikkelen en niet alleen maar tiny houses.

Erwin Wessels van Altera roemt de kwaliteit van de buitenruimte. Hij zoekt het vooral in clustering van wonen, werken en winkelen om daarmee een levendig gebied te maken waar mensen zich veilig en prettig voelen en dat gaat verder dan alleen de woning. “Je ziet dat in dat soort gebieden nauwelijks mutaties zijn van huurders”.

Communities zijn de toekomst

Een corporatie of ontwikkelaar kan veel, maar het is cruciaal om goed te luisteren naar de (uiteindelijke) bewoners van het gebied. Harry Platte, directeur-bestuurder van Parteon, noemt gebiedsontwikkeling Nobelhorst in Almere als voorbeeld van een wijk die floreert dankzij de ideeën en initiatieven van bewoners. De buurtcoöperatie is allang geen uitzondering meer. “Bij ons is het steeds meer: kom maar als je een idee en een gelijkgestemde groep mensen hebt en we kijken wat we kunnen realiseren”. Oscar Kamerbeek ziet een stijgende interesse in delen. Timpaan ontwikkelt wijken waar een mobility hub is met deelauto’s en waar bewoners een energievereniging oprichten om als wijk zelf energie op te wekken. “Allemaal maatregelen die kostenbesparend zijn en daarmee de betaalbaarheid in de hand werken. Tegelijk creëer je woongemeenschappen waar mensen elkaar echt ontmoeten.”

Het nieuwe ontwikkelen

Timpaan krijgt steeds vaker een adviesvraag om een haalbaarheidsonderzoek te doen voor herontwikkeling van een specifieke locatie en is met een aantal woningcorporaties en een belegger in gesprek over de daadwerkelijke realisatie van het project. De corporaties in het panel beamen deze ontwikkeling. “We zien steeds meer dat ontwikkelen van woningen niet onze core business is, we kopen liever turn key in bij een ontwikkelaar”. Ook voor vastgoedbeleggers geldt dat zij wettelijk niet zelf mogen ontwikkelen dus altijd op zoek zijn naar partners, bijvoorbeeld om winkelzones naar woningen te transformeren.

Voor een goed gevulde zaal sluiten we de sessie af met de conclusie dat er, zowel in de huur- als de koopmarkt veel positieve ontwikkelingen zijn als het gaat om betaalbaar en kwalitatief wonen. Er staat weinig in de weg om het gewoon te gaan doen, daar zijn Ton, Harry, Ron, Oscar en Erwin het over eens!