Betaalbaarheid is hét thema in woningbouw op dit moment. De Randstad dreigt onbetaalbaar te worden en overheid, corporaties en beleggers kijken elkaar aan hoe dit op te lossen. Zeker voor bijzondere doelgroepen als starters, senioren maar ook voor gezinnen wordt een passende woning vinden steeds onbetaalbaarder.

Natuurlijk zijn er goede initiatieven, zo wil Minister Ollongren meer huurwoningen stimuleren voor het middensegment. Echter het probleem wordt steeds nijpender en grote oplossingen blijven vooralsnog uit. 

Bovendien valt me op dat een betaalbare woning steeds meer synoniem wordt met een ‘tiny house’ (kleine vrijstaande woningen van max. 50 m2 vloeroppervlak). En de focus vooral ligt op de stad. Hoe vernieuwend ook, dit soort woningen zijn natuurlijk lang niet voor iedereen geschikt. En in de stad ontwikkelen is duur.

Om volwaardige én betaalbare woningen mogelijk te maken moeten we mijns inziens verschillende sporen bewandelen.

Om te beginnen: de herontdekking van het buitengebied als nieuwe inspirerende woonlocatie. Betaalbaarheid kun je verder realiseren door efficiënt om te gaan met grond en ruimte. Bij Timpaan ontwikkelen we om die reden woonconcepten als de
Smartwoning.

Je kunt ook denken aan duurzame oplossingen die zorgen dat de vaste lasten van een woning een stuk lager uitvallen.

En het helpt natuurlijk om de sharing economy ook in de woningbouw toe te passen door gezamenlijke voorzieningen te creëren waar de bewoners allemaal iets aan hebben. 

Het thema van de aankomende PROVADA is zeer toepasselijk: the future is now. Wat mij betreft is volwaardig betaalbaar wonen nu nodig om in de toekomst iedereen een prettig thuis te kunnen geven. Dus we moeten van dromen naar daden en die grote stap zetten in realisatie van betaalbaar wonen. 

Ik ga hier op 6 juni van 11.15-12.00 u over in gesprek op PROVADA samen met corporatiebestuurders, beleggers en andere spelers in de vastgoedcommunity. Van harte welkom!