Betaalbaar wonen in de Randstad is één van de grote uitdagingen van deze tijd. Onlangs wijdde ik nog een ingezonden brief in het Financiële Dagblad aan dit onderwerp. Timpaan heeft een absoluut speerpunt gemaakt van betaalbaar wonen in de koopsector. Recent werden we samen met aannemer UBA uit Uithoorn geselecteerd voor een wijkontwikkeling in de gemeente Hillegom, juist omdat we in staat zijn om ook woningen aan te bieden in de prijsklasse € 100.000 tot € 225.000. Gecombineerd met woningen in de vrije sector ontstaat zo een woonwijk voor alle bewonersgroepen. Een bevestiging dat je met slimme plannen  betaalbare woningen kunt realiseren. Woonwijken waar starters, alleenstaande ouderen en kleine huishoudens een volwaardige nieuwbouwwoning kunnen betrekken.

Betaalbaarheid is vooral een groot issue voor starters op de woningmarkt en huishoudens met een beperkter budget. Starters hebben vaak geen kapitaal opgebouwd om zelf te investeren of verdienen nog niet genoeg om een passende hypotheek te kunnen krijgen. In combinatie met grote schaarste aan woningen en de snel stijgende huizenprijzen vormt dit een groot obstakel om de droom van een eigen koophuis te realiseren. Het kabinet ziet dit nijpende probleem gelukkig ook en kondigde op Prinsjesdag met de ‘woningbouwimpuls’ een pakket maatregelen aan.

Als woningontwikkelaar ontstaan uit de corporatiesector, wil Timpaan commercieel en maatschappelijk ontwikkelen combineren en daarom zijn we voortdurend op zoek naar manieren om een eigen woning bereikbaar te houden voor starters. Dat lukt goed zo blijkt uit recente projecten.

In de gewilde woongemeente Hillegom is de ambitie van de gemeente om een woonwijk te ontwikkelen met veel betaalbare woningen, vooral gericht op starters die nu geen huis kunnen vinden. De toevoeging van 136 betaalbare ‘sociale koop’ woningen is een uitkomst voor mensen die al lang op zoek zijn naar een eigen huis. Ook bij de 148 vrije sector woningen in het gebied lag de nadruk op betaalbaarheid. Timpaan en UBA hebben dit kunnen realiseren door efficiënt grondgebruik en een uitgekiend ontwerp van de woningen. Een plan dat hoog wordt gewaardeerd om architectuur, stedenbouw, duurzaamheid en woonkwaliteit en daarmee aanslaat bij gemeente en de buurt.

Een ander middel dat we toepassen is het product Koopstart van de Stichting Opmaat, waarbij de winst uit de waardestijging of het verlies bij waardedaling die de kopers van de particuliere woningen behalen, wordt gedeeld. Een sociale insteek die past bij de doelgroep: ondersteuning in de aankoop voor wie dat gewenst is en delen van winst of verlies waar dat aan de orde. Een voorbeeld is ons project ‘Nieuw Meerzicht’ in Lisse. Starters betalen voor de aankoop van hun woning tot 10% tot 15% minder dan de getaxeerde marktwaarde. Bij doorverkoop wordt de korting terugbetaald, plus een percentage van de winst. Tenminste als het huis ondertussen in waarde is gestegen. Als het huis minder waard is geworden delen we samen in het verlies.

Een paar voorbeelden uit onze dagelijkse praktijk die aantonen dat met slimme plannen betaalbaar wonen wel degelijk mogelijk wordt. Voor Timpaan reden om te blijven investeren in nieuwe mogelijkheden voor deze belangrijke opgave: betaalbare woningen voor de doelgroep die het nodig heeft.

Ingeborg de Jong, Algemeen Directeur Timpaan