Vorige week is het bestemmingsplan ‘Hoofddorp Oost 1e herziening’, wat van toepassing is op Het Gemaalhuis te Hoofddorp, onherroepelijk geworden. Dit is weer een stap verder in de ontwikkeling van het project. Timpaan is druk bezig met de uitwerking van het plan en de voorbereidingen van de verkoop van de 30 woningen en de 14 appartementen.

We streven naar een start verkoop in de tweede helft van het eerste kwartaal van 2018. Zodra de exacte datum bekend is, maken we dit bekend. We zijn in gesprek met een belegger voor de 40 huurappartementen in het plan.

Duurzaam wonen in Het Gemaalhuis Hoofddorp

In het regeerakkoord wordt de ambitie uitgesproken dat over 4 jaar het grootste deel van de nieuwbouwwoningen gasloos wordt gebouwd. Wij nemen alvast een voorschot op deze ambitie door alle woningen in Het Gemaalhuis gasloos op te leveren!

Door gebruik te maken van een installatie met warmte-koudeopslag wordt de woning ’s winters verwarmd en tevens ’s zomers gekoeld. Daarnaast komen er PV-panelen op de daken. We onderzoeken momenteel of een deel van de eengezinswoningen ook Nul-Op-de-Meter kunnen worden gerealiseerd.

Zo wordt Het Gemaalhuis niet alleen een mooi plan met aandacht voor groen, maar ook een project dat klaar is voor de toekomst.