Missie en visie

Missie

Timpaan is een ontwikkelaar met lef die, met gebruikmaking van alle talenten van haar medewerkers en met het vermogen van Stichting Timpaan, inspeelt op de vraag van alle doelgroepen uit de markt en waarbij zij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt.

Visie

Bij Timpaan geloven wij dat wonen naar je zin bijdraagt aan de kwaliteit van het leven en dat iedereen in onze maatschappij daar recht op heeft. Het bundelen van onze kennis en vaardigheden met oog voor een gezonde en duurzame leefomgeving helpt ons projecten te ontwikkelen die betaalbaar en kwalitatief hoogwaardig zijn voor iedereen, dus ook voor starters, senioren, minder validen en mensen met een zorgindicatie, zodat een ieder naar zijn en/ of haar zin kan wonen.

Download hier onze bedrijfsbrochure (PDF).