Onderstaand opinieartikel van onze direucteur Ingeborg de Jong verscheen in het FD op 29 juli 2019.

Huizenbouwers haken af, omdat nieuwbouw te duur wordt, kopte het FD van 12 juli. Als woningontwikkelaar in de Randstad herken ik de berichten over hoge grondprijzen en bouwkosten. Zeker in de steden zien we die kosten stijgen en zien we woningen bovendien steeds kleiner worden. ‘Tiny houses’ worden bijna de norm, een volwaardige woning blijkt lastig te realiseren.

Toch zie ik mogelijkheden om betaalbare nieuwbouwwoningen te realiseren. Bijvoorbeeld door benutting van het buitengebied aan de randen van steden. Hier is immers de ruimte. Het vraagt echter ook om een nieuwe blik op grondgebruik.

Vroeger bouwden we woningen aan hofjes, waar bewoners gezamenlijk gebruik maakten van de binnentuin. Zo’n gemeenschappelijk binnengebied kan ook nu weer een oplossing bieden. Niet iedereen een eigen tuin, maar gemeenschappelijk gebruik van goed onderhouden groen. Dat scheelt veel ruimte en daarmee kosten. Ook andere voorzieningen, zoals een deelauto voor de buurt of een energievereniging, kunnen gemeenschappelijk worden georganiseerd. Als je iets kunt delen, hoef je het niet zelf te kopen.

Tegelijk creëer je woongemeenschappen waar mensen elkaar echt ontmoeten. Gedeelde voorzieningen vergroten de gemeenschapszin enorm. Zoals geregeld te lezen is in rapporten van het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, wordt de kloof tussen verschillende bevolkingsgroepen steeds groter. We verliezen gemeenschapszin.

Door de woonvorm aan te passen bouwen we niet alleen betaalbare woningen, maar bouwen we ook de gemeenschappen die zo nodig zijn om Nederland een prettig land te houden.