Onderstaand artikel is verschenen in HMore magazine editie 17.

“Ik gun iedereen een betaalbare woning!”

VOOR DIRECTEUR INGEBORG DE JONG VAN PROJECTONTWIKKELAAR TIMPAAN IS HET ZONNEKLAAR: “ER IS GEWOON VEEL BEHOEFTE AAN DE PROJECTEN WAAR WIJ VOOR STAAN.”

Betaalbare koopwoningen die recht doen aan de diversiteit van de bewoners en die bijdragen aan sociale cohesie in een buurt. Het is een voorrecht om dat iedere dag een stukje meer vorm te laten krijgen!”

Timpaan is een vastgoedontwikkelaar. Op veel vlakken een ‘normale’ vastgoedontwikkelaar, waar de schoorsteen moet roken en beslissingen worden genomen op basis van de geldende financiële en economische maatstaven. Maar de Hoofddorpse ontwikkelaar heeft ook een duidelijke maatschappelijke missie en neemt haar verantwoordelijkheid, in de lastige sector die vastgoed is, met verve.

Ontwikkelen met aandacht

“We hebben een bijzondere ondernemingsvorm”, stelt Ingeborg, ”die ons in staat stelt om met minder winst genoegen te nemen. Daar bedoel ik financiële winst mee, want door onze projecten genereren we juist enorm veel persoonlijke en sociale winst. De hoofdmoot van onze activiteiten bestaat uit het integreren van betaalbare woningen in nieuwe of bestaande woonwijken.

Hierdoor dragen we bij aan meer divers woning- landschap. Het geeft ons ook de ruimte te inves- teren in vastgoed gerelateerde projecten die normaliter niet zo makkelijk te financieren zijn. Denk dan aan een nieuw te bouwen hospice of een kinderdagverblijf voor kinderen met een beperking. Of het projectmanagement uit te voeren voor een dak- en thuislozenproject.”

Van smal naar breed

“Met onze Smartwoningen (de opvolger van de Verandawoningen van Timpaan, red.) voldoen we aan een enorme behoefte”, gaat Ingeborg verder. “Vooral voor starters, alleenstaanden en ouderen is het vaak lastig een eigen woning te kopen. Betaalbaarheid combineren met duurzaamheid, een luxe uitstraling en een korte bouwtijd levert blije bewoners op. We zijn van smalle, hoge woningen overgestapt naar het bouwen van bredere, ondiepere woningen, met veel glas. Op die manier blijft er ook veel aandacht voor de gemeenschappelijke buitenruimte.

Dat zorgt weer voor meer sociale cohesie en minder eenzaamheid. Bij de invulling van die buitenruimte vragen we ook altijd nadrukkelijk de input van de toekomstige bewoners. We merken dat als mensen vanaf de start betrokken zijn, ze zich er laten ook verantwoordelijk voor voelen. Dat is nou juist waar we naar op zoek zijn; verbondenheid en diversiteit. Juist in deze tijden waarin we meer thuis zijn is dat zo ontzettend belangrijk!”

Gemaalhuis in Hoofddorp

Timpaan ontwikkelde op loopafstand van het stadshart in Hoofddorp een nieuwe woonwijk: Het Gemaalhuis. Het nieuwbouwproject omvat een gevarieerde mix van 84 woningen.

Met een originele architectuur – gebaseerd op de historische gemalen- en modern hoogwaardig wooncomfort. Het nieuwe Gemaalhuis markeert als het ware de entree van Hoofddorp. De stijl van de woningen is geïnspireerd op de gemalen van Haarlemmermeer, de oorsprong van Hoofddorp. De ingenieurs architectuur uit de 19de eeuw bestaat uit eenvoudige geometrische vormen en is versierd met ornamenten in de daklijsten en ge- velopeningen. De robuuste baksteen architectuur was in die tijd het symbool voor de vooruitgang. Het ontwerp krijgt zo een herkenbare uitstraling aan de entree van Hoofddorp.

Kleine Weelde Veld C in De Kwakel

De Smartwoningen van Veld C zijn door Timpaan ontwikkelde markante rug-aan-rug woningen die ideaal zijn voor starters, senioren en andere kleine huishoudens. Gesitueerd in de groene omgeving van het voormalige kassengebied. Omringd door de karakteristieke sloten en weilanden. Met ruim baan voor heerlijk vrij wonen.

De Smartwoning is het nieuwe, verbeterde wo- ningconcept van Timpaan. Met de nieuwe Smart- woningen zet Timpaan een verbeterde versie van de Verandawoning in de markt. Er zijn al meer dan 500 prachtige Verandawoningen in Nederland gebouwd. Timpaan volgt nieuwe ontwikkelingen omtrent duurzaamheid en betaalbaarheid op de voet. De Smartwoningen zijn kwalitatief nog beter, qua duurzaamheid voorbereid op de toekomst en heel goed betaalbaar voor de grote groep een- en tweepersoonshuishoudens in Nederland. Daarmee onderstreept Timpaan ook haar doelstelling van betaalbaar wonen voor iedereen.