Haarlems Dagblad, maart 2017.

Wat heeft Ingeborg de Jong (1964, Gouda) met Haarlemmermeer? Die vraag kunnen we beter omdraaien: het is Haarlemmermeer dat steeds De Jong opzoekt. Eerst werd ze gevraagd om namens de gemeente Haarlemmermeer commissaris te worden van de Schiphol Area Development Company (SADC). Daarna werd ze uitgenodigd directeur te worden van projectontwikkelaar Timpaan in Rijsenhout.

DOOR Bart Boele

Rijsenhout – ,,Dit is een heel erg leuk bedrijf’’, zegt ze als opening van het interview. ,,Ik werk hier met ontzettend veel plezier.’’ Nee, spijt dat ze een jaar geleden haar baan als vastgoeddirecteur van de gemeente Leiden inruilde voor het kleine, eigenwijze Timpaan heeft ze niet.

’Leiden’ was de laatste in een reeks zware functies die De Jong bekleedde in de vastgoedsector. Ze was daarvoor directeur bij Boer en Croon, NS Vastgoed-Verkoop en directeur stedelijke herontwikkeling bij HBG nadat ze afstudeerde in economische geografie.

,,Ik hield op de middelbare school van aardrijkskunde, vandaar die studie. Economische geografie is breed. Je doet niet één ding. Het is sociaal, economie, rekenen, planologie en geografie tegelijk’’, legt De Jong uit. ,,Net als in de projectontwikkeling. Daar werk je met juristen, economen, bouwkundigen en er komt geografie aan te pas.’’

,,De organisaties als gemeente Leiden en NS waar ik heb gewerkt zijn wel groot, maar de vastgoedafdelingen zijn relatief klein. Vastgoed is bij NS bijvoorbeeld ook niet het hart van het bedrijf, het is nodig om klanten met de trein te laten reizen en bij gemeente Leiden om het beleid van een stad te faciliteren’’, relativeert De Jong haar functie bij de grote bedrijven waar ze werkte.

Bescheidenheid

Het is een bescheidenheid die haar tekent. Ingeborg de Jong is geen opschepper, meer een aanpakker. Wel een aanpakker die opvalt in haar vakgebied. Anders zou ze niet zijn gevraagd om eerst commissaris bij de SADC en later directeur van Timpaan te worden. Veel wil ze er niet over zeggen. Niet meer dan: ,,Ja, ik ken de sector.’’ En: ,,Ik vind dit vak gewoon heel erg leuk. Ik steek er veel energie in. Kennelijk valt dat op.’’

Kennelijk wel ja, want de gemeente Haarlemmermeer vroeg haar niet voor niets als commissaris bij de SADC. Een strategisch belangrijke onderneming die internationale bedrijven naar de regio Schiphol moet halen. Haarlemmermeer werkt hierin samen met Amsterdam, de provincie Noord-Holland en Schiphol. Samenwerken in het belang van de regio in plaats van elkaar te beconcurreren.

De Jong is net herbenoemd als commissaris. ,,Ik ben dan wel voorgedragen door Haarlemmermeer, maar zonder last of ruggespraak. De strategie wordt bepaald door de werkorganisatie van SADC en vervolgens goedgekeurd door de commissarissen en de aandeelhouders. Als commissaris zie je er op toe dat de directie daar naar handelt. Daarnaast geef je advies vanuit je vakgebied, maar het is de directeur SADC die beslist.’’

Die rol is haar bekend uit Leiden. ,,Als ambtenaar geef je zo goed mogelijk advies en informatie, maar het is de wethouder die beslist. Als je weet hoe een gemeentelijke organisatie denkt en werkt voor en met haar burgers, weet je ook wat belangrijk is voor een gemeentebestuurder. Zo gaat het bij de SADC ook. Voor die organisatie gaat het er ook om dat jij je toezichtrol serieus uitoefent en als commissaris je ervaring en kwaliteiten inbrengt.’’

Duurzaamheid

Wat De Jong aanspreekt bij de SADC is het streven naar duurzame bedrijventerreinen. Dat streven was ook een belangrijke reden om ’ja’ te zeggen tegen Timpaan toen ze werd benaderd om Jaap Zwart op te volgen als directeur. Net als het feit dat de aandelen van Timpaan Hoofddorp BV in handen zijn van een stichting, waardoor het maken van winst niet de enige doelstelling is. De gelden worden ingezet voor het realiseren van kwalitatief goede en ook betaalbare plannen en worden niet uitgekeerd aan een aandeelhouder.

,,Timpaan heeft een eigen woning ontwikkeld, de verandawoning, die ook al in de Haarlemmermeer is gebouwd. Een niet te grote en vooral betaalbare en duurzame woning. Duurzaam werkt twee kanten op. Het is goed voor het milieu en de koper heeft lagere energielasten. Dat is weer goed voor de betaalbaarheid van onze woningen.’’

Timpaan levert verschillende varianten van de verandawoningen, die rond de twee ton kosten. ,,We werken nu aan een kleinere variant die richting de anderhalve ton gaat’’, zegt De Jong. ,,Ons eigen woningtype is de kracht van onze plannen. Je kunt met de verandawoning variëren. Twee onder een kap, maar ook één grote woning en als je de woningen rug aan rug bouwt heb je minder grond nodig.

Heel efficiënt dus: weinig eigen grond en kwalitatief goede openbare ruimte er omheen. Wij zijn er enthousiast over maar gemeenten ook. En de mensen die ze kopen zijn er erg blij mee. Timpaan is zijn tijd vooruit met dit concept.’’ ,,Wij bouwen geen villawijken en geen huurwijken, maar streven naar gemengde wijken’’, aldus De Jong. ,,We zijn niet groot, niet klein, we zijn geen aannemer en geen corporatie. Wij zetten ons vanuit onze eigen kracht in de markt.’’

Het voortraject is voor Timpaan als voor alle andere ontwikkelaars. Grond verwerven, soms saneren, de procedures van de ruimtelijke ordening doorlopen – dat zijn de stappen die De Jong kent. ,,In deze sector wordt wel gezegd dat je het van grond, geld en geduld moet hebben en daar zit zeker een kern van waarheid in.’’

Timpaan heeft heel westelijk Nederland als werkgebied. Het gaat meestal om enkele tientallen woningen per project. Heerhugowaard, Lisserbroek, Bodegraven, Aalsmeer, Veenendaal, Hoofddorp, Heiloo, Vijfhuizen, Lisse: steeds een op de locatie aangepast plan. En hoewel elk project weer zijn eigen charme heeft, zijn het ontwikkelen van een project in het centrum van Aalsmeer en het winnen van een prijsvraag om de nieuwe woonentree van Hoofddorp aan de Kruisweg te mogen bouwen, toch wel kersen op de taart van de eigenwijze projectontwikkelaar uit Rijsenhout.