Bron: VG Visie, juni 2019

Een projectontwikkelaar zonder winstoogmerk: het lijkt een contradictio in terminis, maar Timpaan bewijst al twintig jaar het tegendeel en ontwikkelt de betaalbare woningen in haar ontwikkelportefeuille op basis van deze visie en missie. directeur Ingeborg de Jong licht de bijzondere visie toe die Nederland de afgelopen decennia heeft verrijkt met honderden betaalbare én kwalitatief hoogwaardige woningen.

Kleine koopwoningen die betaalbaar én kwalitatief hoogwaardig zijn… In een tijd waarin Nederland vooral in de compacte binnensteden een enorme woningbouwopgave heeft, lijkt ook dat een contradictio in terminis. Twintig jaar geleden afgesplitst van een woningcorporatie in de Haarlemmermeer, laat Timpaan zien dat het wel degelijk mogelijk is. ‘Wat daarbij waarschijnlijk het verschil maakt is dat we voor betaalbare woningen geen winstoogmerk hebben,’ vermoedt directeur Ingeborg de Jong. ‘Timpaan is een stichting. Onze rendementen komen niet terecht bij aandeelhouders, maar worden geïnvesteerd in de kwaliteit, betaalbaarheid en duurzaamheid van de koopwoningen in onze projecten, waarbinnen speciale doelgroepen die moeilijk een huis kunnen vinden een streepje voor hebben. En in maatschappelijke projecten waar grote behoefte aan bestaat maar die soms moeilijk te financieren zijn. En tenslotte ook in het behoud van cultureel erfgoed en in ‘gebiedsontwikkeling op maat’, een dienst waarmee we ons richten op gemeenten van 20.000 tot 50.000 inwoners die geen grote afdeling projectmanagement of stedenbouw hebben maar wél lastig in te vullen binnenstedelijke locaties die ze ook tot ontwikkeling willen brengen.’

Lees hier verder: https://vgvisie.nl/wp-content/uploads/2019/05/062-067-WONEN-TIMPAAN.pdf