De Orkaan, 8 maart 2017.

Het Oostzijderveld-plan (VVZ) ligt tussen het station Zaandam Kogerveld, de brandweerkazerne en de A7. De gemeente heeft afspraken gemaakt met Ontwikkeladviseur BV en Timpaan over de realisatie van zo’n 380 woningen op het terrein.

Het gaat om woningen en appartementen, en zowel koop als (sociale) huur. Om woningen op het terrein te kunnen realiseren moet het gebied worden opgehoogd en moet er een nieuw bestemmingsplan worden gemaakt.

Het college gaat de gemeenteraad om een krediet vragen voor de voorbereidende werkzaamheden.

Bron: http://deorkaan.nl/groen-licht-voor-bouw-vvz-terrein-en-rozengrachttoren/