Er staat een mooi dubbelinterview op Vastgoedjournaal.nl met Ingeborg de Jong van Timpaan en Jurgen de Reus van UBA Bouw | Projectontwikkeling over het project Tuindorp Hillegom en hoe we in deze wijk samen de gemeenschap gaan creëren.

Het leveren van een goed eindproduct gaat voor Timpaan en UBA veel verder dan louter het bouwen van goede woningen die voldoen aan alle eisen die er anno 2020 aan een woning worden gesteld. Het draait eveneens om het creëren van een warme gemeenschap op de plek waar de woningen komen te staan. De Jong: “In de nieuw te bouwen wijk zullen we dat doen door de invulling van de openbare ruimtes zo te maken dat mensen elkaar kunnen, eigenlijk bijna móeten, ontmoeten.” Lees verder op de site: https://vastgoedjournaal.nl/news/47976/een-nieuwbouwwijk-zonder-gemeenschap-wordt-nooit-een-succes