Mensen maken de wijk

Mensen maken de wijk. Een belangrijk uitgangspunt voor ons bij Timpaan. Wij willen wijken ontwikkelen waar het prettig wonen is en die passen in de omgeving. Dat kunnen we met onze ervaring als projectontwikkelaar deels zelf bedenken, echter ‘locals’ en toekomstige bewoners kunnen daar veel meer aan toevoegen. Voor ons is participatie dan ook belangrijk. Zo belangrijk dat we een participatiewijzer hebben ontwikkeld waarin al onze ervaring op dit vlak is samengebracht in een heldere aanpak.

‘Ontwikkelen met aandacht’ is het centrale motto van Timpaan en niet voor niets. Elke gemeenschap heeft zijn eigen verhaal. Wij hebben aandacht voor de identiteit en de historie van de bestaande omgeving op alle locaties waar wij ontwikkelen. Daarbij luisteren we naar de lokale bewoners en gebruikers. Wat vinden zij belangrijk? 

In Nederland wordt heel wat afgepraat over het belang van participatie bij ontwikkelprojecten, maar al te vaak zie je echter dat het vooral voor de bühne is. Participatie van de omgeving is niet meer dan een ‘vinkje’ op de lange to do lijst van de projectontwikkelaar. “Dank voor uw input, nu nemen wij het weer over”. Zo moet het dus niet. De nieuwe omgevingswet dwingt onze sector überhaupt om meer werk te maken van participatie, maar bij Timpaan gaan we nog een stapje verder.

Onze participatiewijzer verdeelt het participatieproces in zes treden; van informeren, raadplegen, adviseren, meebeslissen, co-produceren tot faciliteren. Daarbij kan in elke fase van een project een vorm van participatie plaatsvinden. Participatie kent verschillende doelgroepen die allemaal weer een eigen rol hebben, zoals toekomstig bewoners, omwonenden, overheden, woningcorporaties, lokale ondernemers, scholen en maatschappelijke organisaties.

Het begint vaak met een goede analyse: wie wonen er in de buurt en wat zijn hun gedachten bij de nieuwe wijk? Met behulp van een enquête kunnen zoveel mogelijk mensen hun wensen en ideeën kenbaar maken. Uiteraard koppelen we de resultaten ook terug. Wat hebben we gehoord en wat gaan we ermee doen? Veel buurtbewoners zijn geïnteresseerd om te participeren. Niet alleen vanuit hun rol als buurman of vrouw, maar ook als mogelijk toekomstige bewoner van de nieuwe wijk. Immers veel kopers komen uit de buurt.

In de participatiewijzer zijn we naar mate het project vordert ook steeds meer in gesprek met potentiële kopers, die we vragen op detailniveau mee te denken. Soms ook over moeilijke vraagstukken zoals een parkeernorm die wordt opgelegd vanuit de gemeente: hoe kunnen we deze zo goed mogelijk implementeren? Participatie is er ook in meerdere gradaties: een basisvorm van participatie, is dat aspirant-kopers bijvoorbeeld kunnen kiezen uit verschillende opties in het woningtype of woonprogramma.  Maar er zijn ook projecten waar we aspirant-kopers uitnodigen vanaf de ontwerpfase om actief mee te denken in het ontwerp; denk aan uitstraling architectuur, gebouw, woonprogramma en voorzieningen. Nog een stapje verder gaat samen ontwikkelen: omwonenden en eventuele aspirant-kopers zijn vanaf de start betrokken en hebben grote invloed in iedere stap van ontwikkelproces.

Een participatietraject bij Timpaan kan soms verstrekkende gevolgen hebben. Zo vroegen we bij een project aan de geïnteresseerden om een motivatie op te sturen waarin zij moesten uitleggen waarom zij graag in het project zouden willen wonen. Bij de woningtoewijzing hebben we gekeken naar wie samen een mooie gemeenschap vormen. Ook hebben we een deel van een project dat aanvankelijk bestond uit twee-onder-één-kappers omgezet in rijtjeswoningen, omdat we zagen dat daar veel meer de behoefte lag van nieuwe bewoners. Bovendien hebben we de groenvoorzieningen op basis van het participatietraject anders ingericht.   

Welke participatie-insteek we kiezen is afhankelijk van de behoeften van stakeholders en wat nodig is op de specifieke locatie. Uitgangspunt is dat we als Timpaan mensen betrekken omdat het een project beter maakt. Want we geloven dat we als ontwikkelaar echt het verschil maken als onze projecten ook echt omarmd worden door alle betrokken stakeholders en gebruikers.  

Ingeborg de Jong

Algemeen Directeur Timpaan