Timpaan Advies

Focus op een haalbaar én breed gedragen ontwikkelplan

Timpaan is een maatschappelijk betrokken woningontwikkelaar. Timpaan is in het bijzonder gericht op betaalbare woningen voor starters, gezinnen, kleine huishoudens, ouderen en zorgbehoevenden.

Door onze kennis van betaalbaar én hoogwaardig wonen, leggen opdrachtgevers steeds vaker een adviesvraag bij ons neer. Onlangs hebben wij voor een woningcorporatie een haalbaarheidsonderzoek gedaan voor een grote woon-zorglocatie. Timpaan sprak met diverse belanghebbenden, zoals de eigenaar, huurders, de gemeente en omwonenden. Deze brede input heeft geleid tot een aantal scenario’s, inclusief doorrekening.

Deze scenario’s gaan verder dan een ontwerp. Timpaan kijkt naar de financiële en algehele haalbaarheid. Wij maken een volwaardig ontwikkelplan dat als grondige basis dient voor een verder ontwikkeltraject, dat Timpaan dan uiteraard ook kan uitvoeren. Een plan dat kan rekenen op draagvlak bij de verschillende stakeholders en dat financieel haalbaar is voor de woningcorporatie. Van visie naar realisatie is ons devies.

Communities creëren

Wonen is meer dan alleen een huis, het is een decor van het leven. Bewoners en stakeholders in het vroegste ontwikkelstadium daarbij betrekken vinden wij essentieel. Community building is cruciaal.

Toekomstbestendig ontwikkelen

Een jaren ‘30 huis heeft na al die tijd niets aan populariteit ingeboet, een jaren ‘80 huis wordt vaak al  als gedateerd gezien. Ontwikkelen met oog voor de toekomst is een must voor Timpaan. Dat vraagt visie op het wonen van nu en in de toekomst. 

Haalbare plannen

Doel van Timpaan Advies is om tot een haalbaar plan te komen dat de basis vormt voor een ontwikkeltraject. Dat vraagt om een 360-gradenblik op een locatie, met inzicht in en een oordeel over alle relevante factoren en risico’s.   

Van plan naar actie

Timpaan Advies legt een grondige basis voor een volwaardig ontwikkeltraject en is als ervaren woningontwikkelaar uiteraard ook in staat om dit plan om te zetten in actie: een project dat staat als een huis.