|

Gemeente Lisse en Timpaan tekenen overeenkomst over Vuursteeglaan-Zuid

De Gemeente Lisse en Timpaan hebben overeenstemming bereikt over de bouw van 82 woningen. Het project heeft de (voorlopige) naam Vuursteeglaan-Zuid. In de overeenkomst is vastgelegd om wat voor soort woningen het gaat en wat de uitgangspunten zijn voor het openbaar groen, waterberging en infrastructuur. Wethouder Jolanda Langeveld en Ingeborg de Jong, algemeen directeur van Timpaan, tekenden de overeenkomst op donderdag 15 december in het gemeentehuis van Lisse.
 
Oog voor duurzaamheid en kwaliteit

Het project Vuursteeglaan-Zuid ligt tussen de Vuursteeglaan, de Heereweg en de Westelijke Randweg. Al vele jaren heeft de gemeente de wens om deze plek in te vullen met woningbouw. Nu de overeenkomst met Timpaan is getekend kan de ontwikkeling van Vuursteeglaan-Zuid beginnen. Het plan bestaat uit duurzame en kwalitatief hoogwaardige woningen in de vorm van beneden- en bovenwoningen (waarvan een deel levensloopbestendig wordt), vrijstaande woningen in verschillende typen, rijwoningen, twee-onder-een-kap-woningen en sociale huurappartementen. In het plan wordt verder veel aandacht besteed aan klimaatadaptatie en ontwikkelt Timpaan het toekomstig openbaar gebied op zeer duurzame wijze.
 
Evenwicht in type woningen

Wethouder Jolanda Langeveld: “Ik ben blij dat dit project van start gaat. De gemeente Lisse wil een goed evenwicht in de typen woningen in het dorp. Dat betekent tegemoetkomen aan de behoefte aan huur én koop. Voor zowel jonge als oudere inwoners. De gemeente kiest voor duurzame woningen, in hoog- en laagbouw. Door te bouwen ontstaat er meer ruimte voor doorstroming. Inwoners die kleiner willen wonen, laten vaak woonruimte achter voor gezinnen. Deze zorgen op hun beurt dat er woningen voor starters vrijkomen. Waar mogelijk wil de gemeente woningen aanbieden aan mensen die uit Lisse komen. De prettige samenwerking met Timpaan zorgt ervoor dat het project zorgvuldig en goed verloopt.”

“Het plan voorziet in woningen voor doelgroepen waarvoor het vinden van juiste woonruimte niet altijd een vanzelfsprekendheid is. Zowel bij de vrijstaande woningen als in het middensegment voegen wij daarom levensloopbestendige woningen toe aan het aanbod. De vraag naar deze woningen is groot en het zorgt voor diversiteit in de nieuwe wijk. Met respect proberen we deze nieuwe wijk straks te laten integreren in haar omgeving. De gesprekken die wij samen met de gemeente Lisse de afgelopen maanden hebben gevoerd met de belanghebbenden in de omgeving hebben geholpen in de verfijning van de plannen”, vult algemeen directeur Ingeborg De Jong van Timpaan aan.
 
Vervolg

Nu de overeenkomst ondertekend is, kan het ontwerp-bestemmingsplan begin 2023 ter inzage worden gelegd. Daarna stelt de gemeenteraad het definitieve bestemmingsplan naar waarschijnlijkheid rond de zomer vast.

Meer informatie over het plan Vuursteeglaan Zuid is te vinden op de projectwebsite: www.vuursteeglaan-lisse.nl

Terug naar nieuwsoverzicht