Timpaan logo

Voorbehoud / disclaimer

Hoewel de informatie die wordt aangeboden op de site van Timpaan met grote zorg is samengesteld en wordt onderhouden, kan Timpaan geen enkele garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is.

U kunt aan de informatie van deze site en/of sites waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen geen rechten ontlenen.

Timpaan kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele (gevolgen van) onjuiste en/of onvolledige informatie op deze site(s).