Timpaan logo

  • Timpaan teamfoto

Het team

Het team van Timpaan is thuis op veel gebieden: project- en procesmanagement, stedenbouw, architectuur, verkeerskunde, juridische en financiele zaken, marketing en verkoop. De diversiteit wordt versterkt door de verschillende achtergronden van de medewerkers. Zij werkten eerder voor gemeenten en corporaties of komen uit het bedrijfsleven. Naast normale ontwikkelingsprojecten kunnen ze ook een ingewikkelde binnenstedelijke herontwikkeling oppakken of een complexe gebiedsontwikkeling.