Timpaan logo

Bedrijfsfilosofie

Timpaan is een middelgrote gebieds- en woningontwikkelaar en heeft als werkterrein Groot-Randstad. Timpaan ontwikkelt vanuit het perspectief dat wonen naar je zin bijdraagt aan de kwaliteit van het leven en dat iedereen in onze maatschappij daar recht op heeft.

Voor Timpaan staat een duurzame leefomgeving centraal en we ontwikkelen woningen die betaalbaar en kwalitatief hoogwaardig zijn. Zo kan iedereen– dus ook starters, doorstromers en senioren –naar zijn en/of haar wens wonen.

In de ontwikkelwereld neemt Timpaan een bijzondere positie in. De aandelen zijn in handen van de Stichting Timpaan. Hierdoor kan Timpaan opereren als een maat­schappelijke onderneming en hoeven de winsten niet aan aandeelhouders te worden uitgekeerd. Deze gaan naar de Stichting en kunnen worden aangewend voor bijvoor­beeld meer (woon)kwaliteit of voor maatschappelijke doelen. We spelen hierbij in op ontwikkelingen als de toename van eenpersoonshuishoudens en de vergrijzing.

We ontwikkelen bij voorkeur in co-creatie met de eindgebruiker want onze visie is: Timpaan ontwikkelt niet alleen voor mensen, maar vooral met mensen!

Missie

Timpaan is een ontwikkelaar met lef die, met gebruikmaking van alle talenten van haar medewerkers en met het vermogen van Stichting Timpaan, inspeelt op de vraag van alle doelgroepen uit de markt en waarbij zij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt.

 

Visie

Bij Timpaan geloven wij dat wonen naar je zin bijdraagt aan de kwaliteit van het leven en dat iedereen in onze maatschappij daar recht op heeft. Het bundelen van onze kennis en vaardigheden met oog voor een gezonde en duurzame leefomgeving helpt ons projecten te ontwikkelen die betaalbaar en kwalitatief hoogwaardig zijn voor iedereen, dus ook voor starters, senioren, minder validen en mensen met een zorgindicatie, zodat een ieder naar zijn en/ of haar zin kan wonen.

 

Download hier de bedrijfsbrochure.